LỊCH KHAI GIẢNG LÃNH ĐẠO KHỞI NGHIỆP (DỰ KIẾN)

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP LÃNH ĐẠO KHỞI NGHIỆP NĂM 2018

Khóa Thời gian học Thứ Ngày khai giảng Ngày kết thúc
1 18h00 đến 21h00 2-4-6 03/1/2018 02/02/2018