Công cụ tài chính đơn giản để kiểm tra một dự án

Để lập phương án tài chính sơ bộ cho một dự án, các Anh/chị vui lòng nhập đầy đủ các thông số của dự án và bấm “Kết quả” để xem tính hiệu quả của phương án

 

Xác định giá bán của một sản phẩm:
Xác định giá vốn của một sản phẩm:
Xác định tỷ lệ % cấu thành giá vốn sản phẩm:  
Chi phí mua nguyên vật liệu đầu vào
Chi phí lương sản xuất
Chi phí điện, nước….
Chi phí bao bì, quảng cáo
Chi phí thành lập doanh nghiệp:  
Chi phí đăng ký giấy phép kinh doanh…
Đóng thuế môn bài
Thiết kế website
Đặt cọc mở tài khoản ngân hàng
Đặt cọc thuê văn phòng, kho hàng….
Các chi phí khác
Các chi phí khác
Các chi phí khác
Mua sắm máy móc, thiết bị:  
Trang trí nội thất, bản hiệu, bàn ghế….
Mua máy móc, thiết bị phục vụ việc sản xuất
Mua máy móc, thiết bị phục vụ việc quản lý
Các định phí hàng tháng  
Chi phí thuê mặt bằng
Chi phí lương quản lý

 

Số lượng sản phẩm bán được trong các giai đoạn
Năm đầu tiên Năm thứ 2 Năm thứ 3
Tháng 1 Tháng 1 Tháng 1
Tháng 2 Tháng 2 Tháng 2
Tháng 3 Tháng 3 Tháng 3
Tháng 4 Tháng 4 Tháng 4
Tháng 5 Tháng 5 Tháng 5
Tháng 6 Tháng 6 Tháng 6
Tháng 7 Tháng 7 Tháng 7
Tháng 8 Tháng 8 Tháng 8
Tháng 9 Tháng 9 Tháng 9
Tháng 10 Tháng 10 Tháng 10
Tháng 11 Tháng 11 Tháng 11
Tháng 12 Tháng 12 Tháng 12

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

top