Khởi nghiệp – con đường tuyệt vời

Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp 2014

Thân gởi Startup Wheel, Mình cũng là một người có khát khao khởi nghiệp. Hiện tại mình cũng chưa thể nói rằng startup của mình đã đi đến đâu, nhưng mình đã học được rất nhiều thứ trên con đường này. Từ những ngày đầu tiên, mình đã biết khởi nghiệp là một công việc […]

Read more

1 22 23 24

top