KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO VIỆT NAM GOOGLE DIGITAL 4.0

Là một sáng kiến của Google hợp tác cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC), Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES), Hội Nữ doanh nhân TP. HCM (HAWEE), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC), Sáng kiến hỗ trợ phụ nữ […]

Read more

Đăng ký training Kỹ năng Thuyết phục nhà đầu tư

Để có thể thu hút đầu tư, tìm kiếm các đối tác tiềm năng mới, những nhà kinh doanh đều phải có khả năng trình bày ý tưởng của mình một cách ngắn gọn, súc tích, rõ ràng và dễ hiểu. Tuy nhiên, việc diễn thuyết trước nhiều người, hoặc có khi là trong một […]

Read more

1 2 3 24

top