ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG KHÓA ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO KHỞI NGHIỆP

Chương trình Đào tạo “Lãnh đạo Khởi nghiệp” nằm trong Chương trình nhánh “Đào tạo đội ngũ Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015”, do Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh phê duyệt trong Quyết định số 3311/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 Đăng ký học bổng khóa đào tạo ngay:Loading…

Read more

1 2 3 18

top